List of Host Researchers

▼CRiED

Yuichi ONDA, Keisuke SUEKI, Jun ASANUMA, Jun FURUKAWA, Hiroaki KATO, Aya SAKAGUCHI,
Tomohiro SEKIGUCHI, Shingo YAMASAKI, Junko TAKAHASHI, Maki TUJIMURA, Keiko YAMAJI,
Yuki HATANO, Tsutomu YAMANAKA, Kimikazu SASA, Michio AOYAMA

▼ IER

Hirofumi TSUKADA Takayuki TAKAHASHI Aleksei KONOPLEV, Ismail Md. Mofizur RAHMAN,
Toshihiro WADA, Shigekazu HIRAO, Yoshifumi WAKIYAMA, Mark ZHELEZNYAK, Vasyl
YOSCHNKO, Yasunori IGARASHI, Kenji NANBA, Naoaki SHIBASAKI, Katsuhiko YAMAGUCHI,
Yoshitaka TAKAGAI, Seiki KAWAGOE, Shingo KANEKO Yoniyuki YOKOO, Hyoe TAKATA

▼IREM

Shinji TOKONAMI, Naofumi AKATA, Tomisato MIURA, Masahiro HOSODA, Hirofumi TAZOE,
Yuki TAMAKUMA, Chutima KRANROD

▼ JAEA

Kazuki IIJIMA, Kensou FUJIWARA, Terumi DOI, Akihiro KITAMURA, Tadafumi NIIZATO,
Yoshito SASAKI, Hiroshi KURIKAMI, Yukihisa SANADA, Tadahiko TSURUTA, Takahiro NAKANISHI,
Kazuya YOSHIMURA, Motoki TERASHIMA

▼ QST

Yutaka YAMADA, Tatsuo AONO, Sahoo Sarata KUMAR, Zheng JIAN, Masahiko TAKAHAGI, Keiko TAGAMI, Nobuyoshi ISHII, Shoichi FUMA, Kouichi MARUYAMA, Yoshito WATANABE

▼ NIES

Toshimasa OHARA, Seiji HAYASHI, Hideki TSUJI, Yumiko ISHII, Akira YOSHIOKA, Mai TAKAGI, Kazuto ENDO

*Please find the details on each researcher of the above institutes.

  CRiED:http://www.ied.tsukuba.ac.jp/        

  IER:http://www.ier.fukushima-u.ac.jp/

  IREM:http://www.irem.hirosaki-u.ac.jp/

   JAEA :https://fukushima.jaea.go.jp/fukushima/

   QST :https://www.nirs.qst.go.jp/rd/fph/index.html

  NIES:http://www.nies.go.jp/fukushima/